Fotoğraf Yarışması

Sonuçlar

İzmir Körfez Festivali Fotoğraf Yarışması

Yarışma Şartnamesi

 • Yarışmanın adı

İzmir Körfez Festivali Fotoğraf Yarışması

 

 • Yarışmanın amacı

Amacımız, “İzmir Körfez Festivali Fotoğraf Yarışması” ile İzmir Körfez festivali’ne ilişkin farkındalık yaratmak; Arkas Körfez Yarışı katılımcısı ve/veya izleyicisi fotoğraf severlerin gözünden Arkas İzmir Körfez Yarışı arşivine katkı sağlamaktır.

 

 • Yarışma Kategori/bölümleri
 • Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür. Sayısal: (Renkli veya Siyah-Beyaz) > D.
 • Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek İzmir Körfez Festivali bünyesinde 22 – 24 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak olan tüm aktiviteler (Centreboard, balık tutma ve kürek yarışı) İzmir Körfez Festivali Fotoğraf Yarışması’na katılımcı ve izleyiciler, yarışlar süresince deniz ve karada çekecekleri farklı fotoğraflarla başvurabileceklerdir.
 • Katılımcı sporcu ve izleyicilerden Arkas İzmir Körfez Yarışı’nın ruhunu, görkemini, heyecanını, coşkusunu fotoğraflarıyla yansıtmaları beklenmektedir.
 • Yarışmanın amacına uygun yarış enstantaneleri, coşku dolu anları yansıtan fotoğraflar yer bulabilir.
 • Amatör veya profesyonel sporcu veya katılımcı fotoğrafçıların çektikleri yüksek çözünürlüklü / boyutlu (Yüksekliği 3000 pixel üzerinde olmak kaydıyla) fotoğraflar kabul edilecektir. Bu fotoğraflar http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresine yüklenecektir.

 

 • Yarışma koşulları
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma, jüri üyeleri ve TFSF temsilcileri ve yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında, 18 yaş üstü tüm amatör ve profesyonel İzmir Körfez Festivali Arkas İzmir Körfez Yarışı katılımcıları ile amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam edenler ile 18 yaş altındakiler bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflar İzmir Körfez Festivali kapsamındaki etkinliklerde ve Arkas İzmir Körfez Yarışları sırasında çekilmiş olmalıdır. Anılan fotoğrafın daha eski dönemlerde çekilmiş olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, İzmir Körfez Festivali Arkas İzmir Körfez Yarışları 2017 sırasında çekilmiş olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla renk, keskinlik, toz alma gibi bazı basit müdahaleler ve orijinal yapısı bozulmayacak oranda yeniden kadrajlama kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.
 • Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’ (http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf) Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış, yüksek çözünürlüklü asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 • Yarışma sonuçları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bel.tr ve Arkas Holding’in www.arkas.com.tr/ web sayfası ve sosyal paylaşım hesapları ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve onlineyarismalar@tfsf.org.tr web sayfası ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme kazanan, satın alma uygulanan katılımcılara e-posta ve telefon ile bildirilecektir.

 

 • Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar
 • Yarışmaya katılan tüm eserler, Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile Arkas Holding’e, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Holding’e izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olara k İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Holding ve eser sahibinin olacaktır.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Holding, bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Holding’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.
 • Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Holding fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
 • İzmir Körfez Festivali Fotoğraf Yarışması sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, İzmir BB ve/veya Arkas Holding tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak İzmir BB ve/veya Arkas Holding fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.
 • Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden İzmir BB ve Arkas Holding ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.
 • Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve onlineyarismalar@tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır.
 • Sonraki yıllarda yapılacak olan yarışların tanıtımları için yarışmaya katılarak ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan tüm fotoğrafların kullanım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Holding’dedir.
 • Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek; sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; onlineyarismalar@tfsf.org.tr web adresine kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 • Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
 • Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
 • http://www.tfsfonayliyarismalar.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İsimlendirme:

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

 1. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Duru Sert için dsert gibi).

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRdsertD1_ornek_foto” veya “TRdsertD2_ornek_foto” gibi.

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 (Siyah-Beyaz ise 1) Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların sergileme için baskı alınabilecek büyüklükteki dijital halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

 

 • Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla)
 1. Beyhan ÖZDEMİR Yrd.Doç.Dr. Akademisyen, Dokuz Eylül Üni. GSF Fotoğrafçılık Böl.

Aysel ÖZKAN                 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gnl Sekreter Yard.

Emirali KOKAL                Fotoğraf Sanatçısı

Işık SEZER                       Doç. Dr. Akademisyen, Dokuz Eylül Üni. GSF Fotoğrafçılık Böl.

Lütfü DAĞTAŞ                Fotoğraf Sanatçısı, İFOD

Müjde UNUSTASI          Arkas Sanat Merkezi Direktörü

Zafer ÖZDEN                  Prof.Dr. Akademisyen, EÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

(Seçici Kurul en az üç üye ile toplanacaktır.)

 

TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

 

 • Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlama Tarihi      : 22 Eylül 2017

Son Katılım Tarihi                     : 24 Eylül 2017 Pazar saat: 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi   : 27 Eylül 2017 Çarşamba

Sonuç Bildirim Tarihi                : 27 Eylül Çarşamba, saat: 20.00

Ödül Töreni                               : Seçici kurul toplantısı sonrasında duyurulacaktır.

 

 • Ödül-Sergilemeler

Birincilik                                                3.000.- TL

İkincilik                                                 2.000.- TL

Üçüncülük                                           1.000.- TL

Mansiyon                                                750.- TL

Sergileme (En fazla 30 adet)                 500.- TL

 

 • İletişim-Sekreterya:

İletişim

Arkas Holding Kurumsal İletişim Departmanı

Liman Caddesi Arkas Binası No: 38 Alsancak 35230 İzmir

Telefon: +90 232 477 77 77

Sekreterya

Arkas Holding Dijital İletişim Departmanı

Telefon: 0232 477 77 77

Faks: 0232 411 00 00

E-posta: _dijitalIletisimdepartmani@arkas.com

Liman Caddesi Arkas Binası No: 38 Alsancak 35230 İzmir

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2017-097” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.